متن کامل آگهی ...

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز قوه قضائیه، در رشته کارشناسی علوم قضایی منحصرا از بین برادران داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۲ مبادرت به پذیرش ۲۵۰ نفر دانشجوی بورسیه برای تصدی پست قضاوت می نماید. لازم است کلیه داوطلبان (گروه های آموزشی سه گانه علوم […]