متن کامل آگهی ...

استخدام فوق دیپلم برق گوناگون   تکنسین برق یا نصاب الکتریکال آسانسور با حداقل دیپلم و ۲ سال سابقه مرتبط-فکس ۸۸۷۹۳۲۰۳