یک شرکت پیمانکاری برای پروژه ی راهسازی خود در یکی از کشورهای همسایه استخدام مینماید.

  • مهندس عمران برای دفتر فنی با ۸ سال سابقه،۳ نفر
  • مهندس عمران برای اجرا با حداقل ۵ سال سابقه،۴ نفر
  • مهندس عمران برای تولید مصالح و مسلط به آسفالت با ۸ سال سابقه،۲ نفر
  • مهندس عمران برای آزمایشگاه مکانیک خاک با حداقل ۵ سال سابقه،۱ نفر
  • مهندس مکانیک با حداقل ۱۰ سال سابقه ی راهسازی،۱ نفر
  • مهندس برق قدرت با حداقل ۷ سال سابقه،۱ نفر
  • کارمند آشنا به امور بازرگانی،۱ نفر
  • مهندس نقشه بردار با حداقل ۵ سال سابقه،۳ نفر

 

آدرس ایمیل: farabyol@yahoo.com
فاکس: ۰۲۱۸۸۶۵۳۵۸۳