به تعدادی مترجم جهت کار در منزل نیازمندیم.

 

محل تحویل متون: میدان انقلاب – پاساژ فروزنده

شماره تماس: ۶۶۴۸۸۰۵۱