شرکت سپکو در مشهد به منشی خانم جهت امور اداری نیازمند است .

از علاقمندان خواهشمنداست از ساعت ۹ الی ۱۴ با شماره زیر تماس حاصل نمایند :

تلفن: ۰۵۱۱۸۴۷۰۷۸۶,۰۵۱۱۸۴۶۲۸۴۰