استانداری آذربایجان‌شرقی برای تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد ‏قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ‏۵ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی و به استناد تبصره (۲‏) ماده (۵۱‏) قانون برنامه پنجم توسعه، نیروهای قراردادی واجد شرایط ذیل (که در اجرای مصوبات کار گروه انتقال کارکنان از تهران) از دستگاه‌های اجرایی تهران به دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین نیروهای قراردادی که از مرکز استان به سایر مناطق و یا از مراکز شهرستانها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده و یا می‌شوند، و نیروهای مشمول بند «۱۲» قسمت تذکرات، آزمون توانمندی‌های عمومی برگزار می نماید. افراد واجد شرایط پس از پذیرفته شدن و کسب رتبه لازم در آزمون مزبور و طی مراحل گزینش به استخدام پیمانی دستگاه ذیربط در خواهند آمد.


جدول شماره (۱): مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان بر حسب رشته شغلی امتحانی، محل جغرافیایی خدمت و جنسیت

نام دستگاه اجرایی

پست سازمانی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز (نفر)

عنوان رشته شغلی

جنسیت

شرایط احراز

استانداری آذربایجان شرقی

حسابدار و جمعدار اموال

کلیبر

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

کارشناس امور اداری و مالی

هشترود

۱

امور کارشناس اداری

دارابودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد، برنامه ریزی آموزشی

کارشناس امور سیاسی و انتظامی

کلیبر

۱

کارشناس امور کشوری و مدنی

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه علوم اجتماعی، جغرافیا(کلیه گرایش ها)، علوم سیاسی، اندیش سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی

چاراویماق

۱

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

کاغذکنان

۱

کارشناس امور دهستانها و شوراها

خداآفرین

۱

تیکمه‌داش

۱

کارشناس امور شوراها

آبش احمد

۱

کارشناس راه وساختمان

هریس

۱

مهندس راه و ساختمان

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: مهندس عمران( کلیه گرایش ها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان( کلیه گرایش ها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط

مسئول امور اجتماعی و انتخابات

تیکمه داش

۱

کاردان امور کشوری و مدنی

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی:
۱-گروه علوم اجتماعی
۲- جغرافیا (کلیه گرایش ها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام ، حقوق، علوم انتظامی، مطالعات اجتماعی، امور انتظامی، امور دولتی، مدیریت دولتی

مسئول امور سیاسی و انتظامی

تسوج

۱

مهربان

۱

کاردان امور اجتماعی و انتخابات

هوراند

۱

مسئول امور شهری و روستایی

نظرکهریزی

۱

کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی

ملکان

۱

کارشناس مهندسی زراعی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب آبیاری، آبیاری و زهکشی، زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، خاک شناسی، مرتع و آبخیزداری، مرتع داری و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط زمین شناسی، توسعه روستایی، عمران روستایی، مکانیک ماشین‌های کشاورزی،تاسیسات آبیاری

کارشناس امور کشاورزی و منابع طبیعی

میانه

۱

کارشناس صنایع کشاورزی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، علوم دامی، صنایع کشاورزی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط علوم تغذیه، شیمی

حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی

آتش‌نشان

نوردوز

۲

کارشناس آتش نشانی

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: ایمنی و آتش نشانی، آتش نشانی، آتش نشانی محیط زیست، ، حفاظت و بهداشت کار، مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد و سایر رشته های فنی مرتبط

اداره کل ورزش و جوانان

مسئول امور مالی

چاراویماق

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

مسئول نمایندگی ورزقان

ورزقان

۱

مسئول امور تربیت بدنی

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

اداره کل ورزش و جوانان

مسئول نمایندگی تربیت بدنی

نظرکهریزی

۱

کارشناس امور ورزش

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

خواجه

۱

خداآفرین

۱

دامپزشکی

کارشناس آزمایشگاه

چاراویماق

۱

دامپزشک

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته دامپزشکی

حسابدار

هشترود

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

بناب

۱

کاردان دامپزشکی

هشترود

۱

کاردان دامپزشکی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق دیپلم در یکی از رشته های علوم دامی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم اسب و اسب داری، دامپزشکی

کارشناس کنترل بهداشتی اماکن دامی

مراغه

۱

کارشناس آزمایشگاه

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: تغذیه، علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، شیمی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، بافت شناسی، علوم بهداشتی در تغذیه، میکرب شناسی، سم شناسی، هماتولوژی، باکتری شناسی، فارماکولوژی، داروسازی عمومی و تخصصی، قارچ شناسی پزشکی، دامپزشکی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی (علوم و صنایع غذایی)، شیمی کاربردی، پزشکی، زیست شناسی،میکروبیولوژی، هماتولوژی، آزمایشگاهی و بانک خون، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی(گرایش بیوالکتریک)، فیزیولوژی ژنتیک، ژنتیک انسانی، بیوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی حسب نوع فعالیت آزمایشگاه

متصدی امور دفتری و بایگانی

میانه

۱

متصدی امور دفتری

زن

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، اقتصاد، امور مالی و حسابداری، امور خدمات اداری و علوم اجتماعی و رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری
۲- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسط

حفاظت محیط زیست

محیط بان

کلیبر- خداآفرین

۲

مامور اجرایی محیط زیست

مرد

۱- دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یک از رشته های تحصیلی مطلوب تکنولوژی محیط زیست، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، عمران، هواشناسی، دامپزشکی، جغرافیا، شیمی
۲- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

محیط‌بان راننده

چاراویماق

۱

بناب

۱

ملکان

۱

بهزیستی

کارشناس امور اجتماعی

سراب

۱

کارشناس امور بهزیستی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، مطالعات زنان گرایش های(زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)

کارشناس مراکز غیردولتی

هشترود

۱

کارشناس امور پیشگیری

مرند (یامچی)

۱

سراب (مهربان)

۱

ورزقان

۱

کارشناس کار درمانی

مرند

۱

کارشناس امور توانبخشی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی فیزیوتراپی، کاردرمانی (جسمانی و روانی)، گفتار درمانی، کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، مدیریت توانبخشی، حسب نوع فعالیت

کارشناس گفتار درمانی

مرند

۱

سراب

۱

شبستر

۱

کارشناس امور توانبخشی

سراب

۱

کارشناس فیزیوتراپی

بستان‌آباد

۱

بهزیستی

کارشناس روابط عمومی و مشارکتهای مردمی

سراب

۱

کارشناس روابط عمومی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه امور فرهنگی، علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های (روابط عمومی، روزنامه نگاری)، علوم اجتماعی گرایش (ارتباطات علوم اجتماعی)، مدیریت دولتی

هشترود

۱

کارپرداز

جلفا

۱

مسئول خدمات مالی

مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری

هشترود

۱

انباردار

ملکان

۱

مسئول خدمات مالی

مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری

هشترود

۱

شبستر

۱

کارشناس بینائی‌سنجی

مراغه

۱

کارشناس بینائی‌سنجی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی بینایی‌سنجی

کارشناس شنوائی‌سنجی

مرند

۱

کارشناس شنوائی‌سنجی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی شنوائی‌سنجی، شنوایی‌شناسی

سراب

۱

شبستر

۱

کمک کارشناس امور اجتماعی

مرند

۲

کاردان امور بهزیستی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته‌های تحصیلی کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، کودکان استثنایی نابیناو نیمه‌بینا، کودکان استثنایی ناسازگار، کودکان ناشنوا و نیمه ناشنوا، مطالعات زنان

سراب

۱

کاردان امور اجتماعی

اهر

۱

مراغه

۱

کمک کارشناس امور معلولین

سراب

۱

ثبت احوال

ماشین‌نویس

بستان‌آباد

۱

ماشین‌نویس

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و بالاتر

منابع طبیعی و آبخیزداری

مسئول امور عمومی

بناب

۱

مسئول خدمات اداری

زن و مرد

۱- دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، اقتصاد، امور مالی و حسابداری و رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشیگری

هریس

۱

هشترود

۱

حسابدار و جمعدار اموال

ملکان

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

آذرشهر

۱

هشترود

۱

شبستر

۱

سرایدار و پیش خدمت

بناب

۱

سرایدار

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

کلیبر

۱

راننده سبک

بناب

۱

راننده

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه به همراه گواهینامه رانندگی

عجب‌شیر

۱

آذرشهر

۱

کارشناس آبخیزداری

عجب‌شیر

۱

کارشناس خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک

زن و مرد

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های خاک شناسی، مرتع و آبخیزداری، آبیاری، زمین شناسی، زیست شناسی با گرایش علوم گیاهی، بیابان زدایی

میانه

۱

هشترود

۱

کارشناس امور اراضی

بناب

۱

کارشناس امور زمین

زن و مرد

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های خاک شناسی، مرتع و آبخیزداری، آبیاری، زمین شناسی، زیست شناسی با گرایش علوم گیاهی، بیابان زدایی، اقتصاد کشاورزی، جنگلداری، تأسیسات آبیاری

چاراویماق

۱

کارشناس امور اداری

چاراویماق

۱

کارشناس امور اداری

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد، برنامه ریزی آموزشی

کمک کارشناس نقشه برداری

بستان‌آباد

۱

کاردان نقشه‌بردار

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران(نقشه برداری، فتوگرافی)، عمران(نقشه بردار، ژئودرزی، کارتوگرافی، فتوگرافی)، نقشه برداری، نقشه کشی، عمران

سراب

۱

آذرشهر

۱

مرند

۱

هریس

۱

منابع طبیعی و آبخیزداری

کاردان عمران

سراب

۱

کاردان راه و ساختمان

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی: مهندسی عمران(کلیه گرایش ها)، عمران(پل سازی و ابنیه فنی، نقشه برداری، ژئودزی، روسازی و زیر سازی راه، آزمایشگاهی عمران، کارتوگرافی،ساختمان های بتنی، عمران روستایی،فتوگرامتری، کارهای عمومی ساختمان، ساختمان های آبی، سد و شبکه، راه سازی)، نقشه برداری، ساختمان سازی و معماری

کارشناس حقوقی

ورزقان

۱

کارشناس حقوقی

زن و مرد

دارا بون مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق

سراب

۱

استاندارد و تحقیقات صنعتی

مسئول نمایندگی استاندارد

گمرک نوردوز

۱

کارشناس امور استاندارد

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی معدن (کلیه گرایشها)، مدیریت صنعتی، مکاترونیک، مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض، شیمی پلیمر، صنایع غذایی، کشاورزی، مهندسی کشاورزی با کلیه گرایشها، تغذیه، مکانیک، اتومکانیک، فلزشناسی، متالوژی، فیزیک، فلزکاری، ذوب فلزات، ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع فولادی، قالبسازی، ریخته‌گری، برق، برق و الکترونیک، تاسیسات، راه و ساختمان، سرامیک، سیلیکات، نساجی، رنگرزی، صنایع چوبی، صنایع چرمی و درودگری، عمران، مهندسی پزشکی، میکروبیولوژی، بیولوژی، پتروشیمی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط

جهاد کشاورزی

کارشناس قرنطینه

جلفا

۱

کارشناس حفظ نباتات

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب گیاه‌شناسی، زراعت و اصلاح نباتات، اصلاح نباتات، زراعت، باغبانی، شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، بیماری‌شناسی گیاهی، حشره‌شناسی کشاورزی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط آبیاری، مهندسی فضای سبز، زیست‌شناسی با گرایش‌های (ژنتیک، علوم گیاهی)، آبیاری و زهکشی

کارشناس حفظ نباتات

چاراویماق

۱

ملکان

۱

کارشناس صنایع غذایی

چاراویماق

۱

کارشناس صنایع کشاورزی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، علوم دامی، صنایع کشاورزی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط علوم تغذیه، شیمی

سراب

۱

کلیبر

۱

عجب‌شیر

۱

کارشناس صنایع تبدیلی

هشترود

۱

کارشناس ترویج کشاورزی

میانه

۱

کارشناس ترویج کشاورزی

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب ترویج و آموزش کشاورزی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط گروه کشاورزی

کاردان ترویج کشاورزی

اهر

۱

کاردان ترویج کشاورزی

مرد

۱-دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی مطلوب ترویج و آموزش کشاورزی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط گروه کشاورزی
۲- گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط گروه کشاورزی

میانه

۱

جهاد کشاورزی

کارشناس آمار و اطلاعات

سراب

۱

کارشناس آمار موضوعی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار و یا یکی از رشته‌های تحصیلی موضوعی مربوط حسب تخصص مورد نیاز دستگاه

بناب

۱

مراغه

۱

ورزقان

۱

متصدی خدمات عمومی

هشترود

۱

سرایدار و نگهبان

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

کلیبر

۲

اهر

۱

ورزقان

۱

کارشناس صدور پروانه و مجوز

هشترود

۱

کارشناس امور اجرایی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت- حسابداری- اقتصاد

حسابدار و امین اموال

بستان‌آباد

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

ملکان

۱

کلیبر

۱

هشترود

۱

جهاد کشاورزی

کارشناس امور حقوقی

چاراویماق

۱

کارشناس حقوقی

زن و مرد

دارا بون مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق

کلیبر

۱

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارشناس مسئول

کلیبر

۱

باستان‌شناس

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: باستان‌شناسی، زبان‌شناسی همگانی

چاراویماق

۱

مراغه

۱

سراب

۱

کارشناس اطلاعات و جهانگردی

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی؛ مدیریت جهانگردی و هتلداری، ارتباطات اجتماعی (روزنامه‌نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت اموزشی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)

ملکان

۱

کارشناس برنامه ریزی

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران

تبلیغات اسلامی

مسئول اداری و مالی

بستان‌آباد

۱

کارگزین

مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه: امور اداری و مدیریت، اقتصاد، امور مالی و حسابداری

اهر

۱

میانه

۱

مرند

۱

کارشناس امور فرهنگی

مرند

۱

کارشناس امور فرهنگی

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته های تحصیلی: تاریخ،دین شناسی، الهیات و معارف اسلامی(تاریخ تمدن ملل اسلامی)، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی و الهیات و معارف اسلامی

ملکان

۱

ترکمنچای

۱

قره‌آغاج

۱

کارشناس امور قرآنی

مراغه

۱

کارشناس امور دینی

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: گروه معارف اسلامی، گروه حقوق، مدیریت برنامه ریزی آموزشی

هشترود

۱

اسکو

۱

ورزقان

۱

اهر

۱

میانه

۱

ثبت اسناد و املاک

مامور اجرا و ابلاغ

ترکمانچای

۱

مسئول ابلاغ و اجرا

مرد

۱-دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: گروه امور اداری و مدیریت، گروه امور مالی و حسابداری، گروه حقوق، گروه علوم اجتماعی، گروه اقتصاد
۲- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

مرند

۱

عجب‌شیر

۱

بستان‌آباد

۱

فرهنگ و ارشاد اسلامی

مسئول امور عمومی

سراب

۱

مسئول خدمات اداری

مرد

۱- دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، اقتصاد، امور مالی و حسابداری و رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشیگری

کارشناس امور فرهنگی

شبستر

۱

کارشناس امور فرهنگی

مرد

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته های تحصیلی: تاریخ،دین شناسی، الهیات و معارف اسلامی(تاریخ تمدن ملل اسلامی)، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی و الهیات و معارف اسلامی

کارشناس امور فرهنگی، دینی و مطبوعاتی

عجب شیر

۱

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

مراغه

۱

کارشناس امور هنری (سینمایی)

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های کارگردانی، تئاتر، ادبیات نمایشی، بازیگری

حسابدار

اسکو

۱

حسابدار

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

امور عشایری

راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین

کلیبر

۲

راننده

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه به همراه گواهینامه پایه یک

اهر

۱

راننده وسایط نقلیه تندرو سبک

کلیبر

۱

راننده

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه به همراه گواهینامه پایه دو

اهر

۱

امور عشایری

نگهبان و سرایدار

میانه

۱

نگهبان

مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

متصدی امور دفتر و بایگانی و ماشین نویسی

اهر

۱

متصدی امور دفتری

مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، اقتصاد، امور مالی و حسابداری، امور خدمات اداری و و رشته های تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری
۲- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

اداره کل بازرسی

کارشناس پیگیری

تبریز

۱

بازرسی و نظارت

مرد

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های حقوق

بازرس

۱

بازرسی و نظارت

مرد

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته‌های تحصیلی حقوق، حقوق بین‌الملل

بازرس

۱

بازرسی و نظارت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های تحصیلی حسابداری، مدیریت امور مالی

متصدی امور دفتری

۱

متصدی امور دفتری

مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍، اقتصاد، امور مالی و حسابداری، امور خدمات اداری و و رشته های تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری
۲- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

هواشناسی

کارشناس هواشناسی همدیدی

کلیبر

۱

هواشناس

مرد

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های هواشناسی (کلیه گرایشها)، جغرافیای طبیعی، کامپیوتر( نرم افزار)، فیزیک دریا با گرایش (هواشناسی یا دینامیک)، عمران با گرایش مهندسی سنجش از راه دور، مهندسی محیط زیست با گرایش آلودگی هوا، فیزیک با گرایش (هواشناسی یا حالت جامد)، ریاضی (کاربردی، محض)، شیمی (کاربردی، محض)

سراب

۱

هریس

۱

کار و تعاون و رفاه اجتماعی

حسابدار وامین اموال

آذرشهر

۱

حسابدار

مرد

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری دریکی از رشته های اموراداری و مدیریت، امورمالی و حسابداری، اقتصاد

شبستر

۱

کارشناس اموردبیرخانه شورای اشتغال

آذرشهر

۱

کارشناس اشتغال وکاریابی

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی- علوم اجتماعی با گرایش (ارتباطات- برنامه ریزی- پژوهشگری- تعاون و رفاه اجتماعی- خدمات اجتماعی- علوم ارتباطات اجتماعی- برنامه ریزی رفاه اجتماعی)- اقتصاد با گرایش (علوم اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد بازرگانی- اقتصاد صنعتی- توسعه اقتصاد و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی- سیستم های اقتصاد اجتماعی)- مدیریت با گرایش دولتی و صنعتی

بستان‌آباد

۱

ملکان

۱

ورزقان

۱

کارشناس تعاون

جلفا

۱

کارشناس امورتعاونی

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی وجغرافیا (برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی روستائی ،طبیعی وانسانی)-مدیریت دولتی ومدیریت اجرائی

کارشناس تشکلات کارگری وکارفرمائی

هریس

۱

کارشناس روابط کار

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق با گرایش علوم قضایی- الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)- حقوق خصوصی- معارف اسلامی و حقوق- حقوق عمومی- حقوق بین الملل- حقوق اسلامی وعلوم اجتماعی با گرایش (پژوهشگری علوم جتماعی- برتانه ریزی علوم اجتماعی)

راننده

اهر

۱

راننده

مرد

دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه به همراه گواهینامه رانندگی

مراغه

۱

مرند

۱

میانه

۱

هشترود

۱

سراب

۱

متصدی امور دفتری وبایگان

مراغه

۱

متصدی اموردفتری

زن و مرد

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس دریکی از رشته های گروه اموراداری ومدیریت ،اقتصاد،امورمالی وحسابداری ،امورخدمات اداری وعلوم اجتماعی ورشته تحصیلی کاردانی مدیریت اموردفتری ومنشی گری
۲- دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

کار و تعاون و رفاه اجتماعی

ماشین نویس ومتصدی اموردفتری

سراب

۱

ماشین نویس

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و بالاتر

متصدی اشتغال

اهر

۱

کمک کارشناس اشتغال وروابط کار

زن و مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی- علوم اجتماعی با گرایش (ارتباطات- برنامه ریزی- پژوهشگری- تعاون و رفاه اجتماعی- خدمات اجتماعی- علوم ارتباطات اجتماعی- برنامه ریزی رفاه اجتماعی)- اقتصاد با گرایش (علوم اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد بازرگانی- اقتصاد- توسعه اقتصاد و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی- سیستم های اقتصاد اجتماعی)- مدیریت با گرایش دولتی وصنعتی

راه و شهرسازی

کارشناس ارتباطات و مخابرات

آذرشهر

۱

کارشناس ارتباطات و مخابرات

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی مخابرات (کلیه گرایشها)، برق (مخابرات دریایی)، مهندسی برق (الکترونیک، سیستمهای دیجیتال)، کارشناس کاربردی مخابرات (سوئیچ، انتقال)

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

مرند

۱

کارشناس املاک و حقوقی

اهر

۱

کارشناس ثبت اسناد و املاک

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی گروه حقوق، گروه معارف اسلامی

آذرشهر

۱

اسکو

۱

کارشناس حفظ حریم راهها

آذرشهر

۱

کارشناس حقوقی

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه حقوق

اسکو

۱

اهر

۱

کارشناس شهرسازی و معماری

آذرشهر

۱

کارشناس شهرسازی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری در رشته های شهرسازی- طراحی و برنامه ریزی شهری- عمران گرایش عمران

اسکو

۱

سراب

۱

هشترود

۱

کارشناس معماری

آذرشهر

۱

کارشناس معماری داخلی

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری در رشته های معماری، هنرهای تجسمی- هنر و تزئین داخلی

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

بناب

۱

جلفا

۱

هشترود

۱

کارشناس ماشین آلات

آذرشهر

۱

مهندس مکانیک

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)- مهندس ماشینهای کشاوری

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

مرند

۱

مسئول خدمات اداری و مالی

آذرشهر

۱

مسئول خدمات اداری

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، گروه امور مالی و حسابداری

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

بناب

۱

جلفا

۱

چاراویماق

۱

سراب

۱

شبستر

۱

عجبشیر

۱

کاغذکنان

۱

کلیبر

۱

مراغه

۱

مرند

۱

راه و شهرسازی

مسئول خدمات اداری و مالی

ملکان

۱

مسئول خدمات اداری

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، گروه امور مالی و حسابداری

میانه

۱

ورزقان

۱

هریس

۱

هشترود

۱

کارشناس اموال و انبار

آذرشهر

۱

مسئول خدمات مالی

زن و مرد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت امور مالی و حسابداری

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

بناب

۱

جلفا

۱

چاراویماق

۱

سراب

۱

شبستر

۱

عجبشیر

۱

کاغذکنان

۱

کلیبر

۱

مراغه

۱

مرند

۱

ملکان

۱

میانه

۱

ورزقان

۱

هریس

۱

هشترود

۱

کارشناس عمران

آذرشهر

۱

مهندس راه و ساختمان

زن و مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری در رشته‌های تحصیلی مهندس عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان

اسکو

۱

اهر

۱

بستان آباد

۱

شبستر

۱

عجبشیر

۱

کلیبر

۱

مرند

۱

ملکان

۱

ورزقان

۱

هریس

۱

صنعت، معدن و تجارت

کارشناس بازرسی

هشترود

۱

بازرس

مرد

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های گروه: امور اداری و مدیریت، امور مالی و حسابداری، اقتصاد

هریس

۱

مراغه

۲

سراب

۱

بستان‌آباد

۱

اهر

۱

اسکو

۲

جدول شماره (۲): مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان بر حسب رشته شغلی امتحانی، محل جغرافیایی خدمت و جنسیت صرفاً برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی منتقل شده از تهران

نام دستگاه اجرایی

پست سازمانی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز (نفر)

عنوان رشته شغلی

جنسیت

شرایط احراز

راه آهن آذربایجان

کارشناس ماشین‌‌آلات مکانیزه

تبریز

۱

مهندس مکانیک

مرد

دارابودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا بالاتر دریکی از رشته‌های مهندسی مکانیک

مرکز تحقیقات مهندسی فضایی آذربایجان‌شرقی

کارشناس امور پژوهش

تبریز

۱

کارشناس امور پژوهشی

مرد

دارابودن دانشنامه فوق لیسانس مهندسی هوا فضا

امور اقتصادی و دارایی

متصدی امور دفتری و بایگان

تبریز

۱

متصدی اموردفتری

مرد

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، اقتصاد، امور مالی و حسابداری، امور خدمات اداری و علوم اجتماعی و رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری
– دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی

نگهبان و سرایدار

روستای آغمیون سراب

۱

نگهبان

مرد

دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

حسابدار

تبریز

۱

حسابدار

زن

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری دریکی از رشته های اموراداری و مدیریت، امورمالی وحسابداری، اقتصاد

 • گروه امور تربیت بدنی: مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی جانبازان و معلولین، فیزیولوژی ورزشی، تربیت معلم تربیت بدنی.
 • گروه حقوق: حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی.
 • گروه آمار: آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی، آمار بیمه، آمار ریاضی.
 • گروه علوم اجتماعی: جمعیت شناسی، مردم شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، ارتباطات علوم اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی).
 • گروه امور اداری و مدیریت: مدیریت دولتی، ‌مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، ‌مدیریت آموزشی، ‌مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری،
 • ‌امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری،‌ بازرگانی، مدیریت سیستمها،‌ معارف اسلامی و مدیریت با گرایش‌های (مالی، بازرگانی،‌ صنعتی).
 • گروه امور فرهنگی: مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب.
 • گروه روانشناسی: روانشناسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره، راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره)، روانشناسی عمومی، روانشناسی (اصلاح و تربیت)، کارشناس امور تربیتی و مشاوره.
 • گروه امور مالی و حسابداری: مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، تدارکات همگانی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی).
 • گروه علوم تربیتی: مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و علوم تربیتی.
 • گروه اقتصاد: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد و معارف اسلامی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد ریاضی.
 • گروه مهندسی صنایع: برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، مدیریت سیستم و بهره‌وری، مدیریت سیستم‌ها.
 • گروه معارف اسلامی: الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فقه و مذاهب اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و مدیریت، دین‌شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و اقتصاد، اندیشه سیاسی در اسلام، مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات و معارف اسلامی، پژوهش عرفان اسلامی، تربیت.
 • گروه کشاورزی:
 • کاردانی: تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی مواد غذایی، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی، تکنولوژی آبیاری، تکنولوژی تولیذلت دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی چوب، تکنولوژی سیلات، تکنولوژی محیط زیست، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.
 • کارشناسی ناپیوسته: مهندسی آبیاری، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، مکانیک ماشین‌های کشاورزی، شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ.
 • کارشناسی پیوسته: آبیاری، اقتصاد کشاورزی، باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی، خاک‌شناسی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، علوم و صنایع غذایی، گیاه‌پزشکی، ماشین‌های کشاورزی، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مرتع و آبخیزداری، شیلات، محیط زیست، مهندسی فضای سبز، مهندسی کشاورزی-آب، مکانیزاسیون کشاورزی.
 • کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، علوم دامی، زراعت، علوم و صنایع غذایی، حشره‌شناسی کشاورزی، علوم باغبانی، بیماری شناسی گیاهی، مکانیک ماشین‌های کشاورزی، مرتعداری، ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، اقتصاد کشاورزی، تأسیسات آبیاری، خاک‌شناسی، جنگلداری، علوم و صنایع چوب و کاغذ، شیلات، محیط زیست، توسعه روستایی، مکانیزاسیون کشاورزی، بیابان زدایی، مدیریت مناطق بیابانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، مدیریت کشاورزی، مهندسی منابع آب، گیاه پزشکی.
 • دکترا (P.H.D. ): اصلاح نباتات، خاک‌شناسی، زراعت، حشره‌شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، مکانیک ماشین‌های کشاورزی، علوم باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی آبیاری، علوم و صنایع غذایی، شیلات، علوم مرتع، علوم و مهندسی آبخیزداری، جنگلداری، علوم و صنایع چوب، محیط زیست، توسعه کشاورزی.

الف- شرایط عمومی استخدام:

ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
ـ‌ تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان.
ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
ـ عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی از دستگاه‌‏های دولتی
ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
– داشتن حداقل سابقه خدمت به صورت قرارداد کار معین یا مشخص با دستگاه‌های اجرایی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) در سال ۱۳۸۹ یا قبل از آن و استمرار قرارداد در سال جاری.

*** توجه: جدول شماره (۲) مندرج در این آگهی، صرفاً برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی منتقل شده از تهران و دستگاه متبوع که در حال حاضر در آن دستگاه مشغول خدمت هستند، می‌باشد. بدیهی است در صورت ثبت نام سایر کارکنان قراردادی در آن مشاغل، هیچ‌گونه ترتیب اثری میسور نخواهد بود.***

ب- مدارک مورد نیاز :

۱- فرم درخواست شغل الکترونیکی مندرج در سایت sabtenam24.ir یا www.ostan-as.gov.ir (با دقت تکمیل گردد)
۲- اسکن یک قطعه عکس تمام رخ جدید
۳- اسکن فیش بانکی (مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و ۴۰۰۰۰ ریال برای مدارک دیپلم به حساب ۲۱۷۱۱۳۰۴۸۷۰۰۹ ملی سیبا به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی داوطلبان استخدام. ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.)

تذکر: داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی (آزمون عمومی) موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی استانداری، به همراه اصل مدارک به کارگزینی دستگاه اجرایی مورد تقاضا (حسب مورد) حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمایند.

۱- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲- اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر)
۳- اصل و تصویر کارت شناسائی ملی به صورت پشت و رو.
۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان) تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ثبت‌نام باشد.
۵- تصویر اولین و آخرین قرارداد منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)
۶- اصل و تصویر گواهی ایثارگری از مراجع ذی صلاح برای ایثارگران عزیز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی.
۷- اصل و تصویر رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و ۴۰۰۰۰ ریال برای مدارک دیپلم به حساب ۲۱۷۱۱۳۰۴۸۷۰۰۹ ملی سیبا به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی داوطلبان استخدام. (ایثارگران (مندرج در بند (۱) تذکرات این آگهی) نصف (۵۰%) مبلغ مذکور را پرداخت خواهند نمود و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.)
۸- مدرک دال بر ایثارگری (در مورد ایثارگران)
۹- ‌مدرک دال بر معلولیت (در مورد معلولین)

تبصره: قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی و یا سایر مدارک مربوطه از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

ج- مهلت ثبت نام و نحوه ارسال مدارک:

ثبت نــــام متقاضیـــان واجــــــد شرایط صرفا از طریق سامـــانه الکترونیــــکی به نشانی sabtenam24.ir یا www.ostan-as.gov.irبه نحوزیرانجام می‌شودودراین مرحله نیازی به ارسال مدارک ازطریق پست نمی‌باشد.

۱-مهلت تکمیل فرم تقاضای استخدام در سایت از تاریخ ۳/۳/۹۱ لغایت تاریخ ۹/۳/۹۱ می‌باشد.
۲-ارسال عکس: داوطلبان می بایست عکس پرسنلی (۴*۳) خود را اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۳- واریز وجه به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و ۴۰۰۰۰ ریال برای مدارک دیپلم به حساب ۲۱۷۱۱۳۰۴۸۷۰۰۹ ملی سیبا به عنوان حق ثبت نام در آزمون های عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز هزینه معاف می باشند) و اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتاً پس از بررسی صحت اطلاعات درج شده و تائید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه، اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.

د- زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:

کارت ورود به جلســــه آزمـــون از طریق سایت استانداری به آدرس sabtenam24.ir یا www.ostan-as.gov.ir از تاریخ ۱۰/۳/۹۱ لغایت ۱۱/۳/۹۱ جهت چاپ ارائه خواهد شد.
* زمان و محل برگزاری آزمون به هنگام توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

هـ- مواد آزمون عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- معارف اسلامی،۲- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، ۳- زبان انگلیسی عمومی، ۴- زبان و ادبیات فارسی، ۵- فن آوری اطلاعات، ۶- ریاضی و آمار مقدماتی، که به تعداد (۱۰۰) سؤال چهارگزینه ای (بدون اعمال نمره منفی) طراحی خواهد شد.
– اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌شود.

و- تذکرات:

۱ـ ایثارگران معزز شامل جانبازان، آزادگان و و رزمندگانی که ۹ ‏ماه متوالی یا ۱۲ ‏ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان، و فررندان شاهد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲ـ معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی از ۳% سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۳ـ داوطلبان نباید از افرادی باشند که به موجب آراء قضایی و مراجع ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

۴ـ حد نصاب نمره قبولی در آزمون عمومی (۶۰ درصد کل نمره آزمون) می‌باشد و انتخاب پذیرفته‌ شدگان از بین داوطبانی که بالاترین نمره را کسب نموده باشند، خواهد بود.

۵ـ به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) مذکور در آگهی (۲) درصد و حداکثر (۲۰) درصد به نمره آزمون عمومی آنان اضافه خواهد شد. ضروری است در مرحله تحویل مدارک، تصویر قراردادهای خود را همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

۶ـ داوطلبان ملزم به سپردن تعهد محضری مبنی بر خدمت به مدت ۱۰ سال در محل جغرافیایی مورد انتقال بوده و پس از پذیرفته شدن در آزمون استخدامی حق تغییر محل جغرافیایی خود را تا مدت تعیین شده نخواهند داشت و در صورت تغییر محل در طول مدت مذکور حکم پیمانی آنان لغو خواهد شد.

۷ـ‌به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد

۸ـ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن اگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.

۹ـ مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

۱۰ـ این سهمیه استخدامی مختص کارکنان قراردادی است که از تهران به استان مربوطه یا از دستگاههای اجرایی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) مرکز استان به سایر شهرها و یا از مراکز شهرستان به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، می‌باشد.

۱۱ـ کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌توانند در مشاغل سایر دستگاهها که شرایط احراز شغلی آن را دارا می‌باشند شرکت نمایند.

۱۲- نیروهای قراردادی شاغل در مناطق محروم نیز می‌توانند در رشته‌های شغلی مربوط به پذیرش مناطق محروم شهرستان محل خدمت یا سایر شهرستان‌های مناطق محروم، شرکت نمایند.

ـ اسامی پذیرفته‌شدگان پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از طریق امور اداری دستگاه‌های اجرای مربوط، حداکثر ۲ ماه بعد از برگزاری آزمون استخدامی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ـ انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش و تامین اعتبار از سوی مراجع ذی‌ربط میسر می‌باشد.

ورود به بخش ثبت نام

 

 سوالات عمومی آزمونهای استخدامی سازمان های دولتی +پاسخنامه